17 June 2005

Het project

We zijn al hard bezig met ons project. De doelstelling is het ontwikkelen van een wiskundig model dat gebruikt kan worden bij het maken van de collegeroosters. Momenteel zijn er vele problemen bij het maken van de roosters. Er zijn veel mensen heel lang mee bezig en de resultaten vallen af en toe tegen. Er zijn weinig lokalen, maar veel studenten. In het grootste aanwezige lokaal kan 500 man, maar het grootste vak heeft meer dan 1200 studenten! Een andere grote complexiteit is dat de studenten heel veel vrijheid hebben in het kiezen van hun vakken. Zo kan een kunststudent vakken volgen bij theoretische wiskunde of een student zoologie die mechanica practica doet. Maar omdat ze geen 2 vakken tegelijk mogen volgen, is het heel moeilijk om een rooster te maken dat hier aan voldoet. Met ons model moet dit alles makkelijker worden en ruimte bieden aan de universiteit om verder te groeien.

Onze begeleider, Dr. Mushi is zelf verantwoordelijk voor het maken van de roosters en is ook heel behulpzaam. Hij heeft ons met iedereen laten kennismaken en geeft zelf ook genoeg input. Op het moment zijn we bezig met de implementatie van een eerste versie van het model om te testen. Probleem is alleen de aanvoer van data. Studenten en docenten zijn hier niet heel erg netjes in het aangeven welke vakken ze volgen/geven en er ontbreekt dus heel veel. Hier moeten we dus ook een beetje creatief mee zijn.

Het is een leuk, maar heel moeilijk probleem. Zelfs in de vakliteratuur komt men niet veel verder dan wij. Aan ons de taak om een beter model te vinden dan alle huidige technieken. Echt fundamenteel onderzoek dus!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home